Spotkania Rady Parafialnej odbywają się co kwartał na Probostwie.

Skład Rady Parafialnej: Pan Marian Orłowski, Pan Maciej Gądziak, Pan Michał Szymoniak, Pan Krzysztof Dycfeld, Pan Czesław Wojtczak, Pan Jan Cicharzewski, Pan Marek Lewicki, Pan Karol Pluta. Pan Krystian Puk Dziękuję Panom za gotowość do bliskiej współpracy na chwałę Bożą i dla dobra całej naszej wspólnoty parafialnej.