SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNEGO 

CZWARTEK GODZINA 18:30 W SALCE PARAFIALNEJ

Schemat spotkania Kręgu Biblijnego:

 • Wspólna Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.
 • Czytanie Ewangelii na najbliższą niedzielę.
 • Wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.
 • Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.

Celem spotkania w Kręgu Biblijnym są:

 •  wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym
 •  nauczenie prostych metod studium biblijnego
 •  przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w Eucharystii.
 • kształtowanie właściwego obrazu Boga
 • lepsze poznawanie siebie
  • Zaprasza ks. Arkadiusz